O firmie

Służymy pomocą każdemu Sprzedającemu i Wynajmującemu, który wybierze nas na swojego Pośrednika. Umowy o pośrednictwo zawieramy odpłatnie z osobą lub firmą zainteresowaną sprzedażą lub wynajmem.

 

Marzena Grzelak ur. 1973 r. r. Ukończyła Wyższą Szkołę Ubezpieczeń i Bankowości.Pośrednictwem zajmuje się od 1997 r.  Ukończyła kurs pośrednika i zdała egzamin państwowy w 2002 roku. Posiada licencje z numerem 2627.
Krzysztof Grzelak ur. 1972 r. Ukończył Liceum Renowacji Zabytków w Warszawie a potem Wyższą Szkołę Działalności Gospodarczej. Pośrednictwem zajmuje się nieprzerwanie od 1999 r. Ukończył kurs pośrednika, zdał egzamin państwowy i licencję pośrednika nr 5539 uzyskał w marcu 2006 roku.